Cat Pumps | Hogedrukpompen | Cat Pompen | Hogedruk Accessoires | Pijttersen

Cat Pumps | Cat Pompen | Onderdelen | Revisie Reparatie Service | Hogedruksystemen | Hogedrukpompen +31(0)50-8200963 (0) Offertelijst

Tijdig onderhoud van levensbelang

De uitstekende kwaliteit van Cat Pumps-producten betekent in de praktijk jarenlange betrouwbaarheid zonder dat er omkijken naar is. Toch is ook voor kwaliteitspompen tijdig onderhoud van groot belang om de levensduur zo lang mogelijk te maken.

Uiteraard wilt u voorkomen dat een pomp onverwachts stil komt te staan, zijn capaciteit verliest of ongemerkt meer energie gaat verbruiken doordat hij zwaar begint te draaien vanwege interne vervuiling. De aandrijvende motor wordt bij een vervuilde pomp zwaarder belast dan nodig.

Voor deze pomp kwam het onderhoud helaas te laat, het drijfwerk is door de interne vervuiling dermate beschadigd dat we deze hebben moeten vervangen. De pomp heeft dan wel 14 jaar probleemloos gedraaid, dit had wellicht langer kunnen zijn als hij op tijd zijn onderhoudsbeurten had gekregen. We zien onze pompen graag zo lang mogelijk naar uw volle tevredenheid functioneren.

Gelukkig komt het gros van de door ons geleverde pompen met regelmaat bij ons binnen voor een onderhoudsbeurt of complete revisie. Gebruikelijk is de inzet van een wisselpomp waarna de te onderhouden pomp naar ons wordt opgestuurd, deze wordt dan volledig nagezien en vervolgens weer als wisselpomp op de plank gelegd. Hierdoor is een continuproces zo kort mogelijk onderbroken en wordt de bedrijfszekerheid gewaarborgd.

We helpen u graag met de selectie van de juiste pomp, op basis van het te verpompen medium, de capaciteit en de onderhoudsmogelijkheden. Ook de onderhoudsinterval helpen wij u graag bepalen, hier kan tevens een onderhoudsplan voor worden opgesteld.

Neemt u vooral ook contact met ons op als uw pomp al wat langer draait, wellicht is de levensduur van uw pomp flink te verlengen met een tijdige revisie. Voorkom (onverwacht) hoge kosten, onderhoud is voor uw pomp en uw proces van levensbelang!


TIMELY MAINTENANCE OF VITAL IMPORTANCE

The excellent quality of Cat Pumps products means years of reliability in practice without having to worry about it. Nevertheless, timely maintenance is also of great importance for quality pumps in order to maximize their lifespan.

Of course you want to prevent a pump from unexpectedly coming to a standstill, losing its capacity or unnoticeably consuming more energy because it starts to run heavily due to internal pollution. The driving motor is loaded more heavily than necessary when the pump is dirty.

Unfortunately, maintenance came too late for this pump, the transmission is so damaged by internal contamination that we had to replace it. The pump has run smoothly for 14 years, but this could have been longer if it had been serviced on time. We would like to see our pumps function to your full satisfaction for as long as possible.

Fortunately, the majority of the pumps supplied by us regularly come to us for maintenance or complete overhaul. Usually, the use of an interchangeable pump is used, after which the pump to be maintained is sent to us, it is then fully checked and then placed on the shelf again as an interchangeable pump. As a result, a continuous process is interrupted for as short a time as possible and operational reliability is guaranteed.

We are happy to help you select the right pump, based on the medium to be pumped, the capacity and the maintenance options. We are also happy to help you determine the maintenance interval, for which a maintenance plan can also be drawn up.

Please do not hesitate to contact us if your pump has been running for some time, it may be possible to extend the life of your pump considerably with a timely overhaul. Avoid (unexpected) high costs, maintenance is of vital importance for your pump and your process!