Bezoek onze webshop

Pijttersen Special: 431LZ

Deze 431LZ pompen worden op verzoek van een klant speciaal samengesteld om ze geschikt te maken voor loog/zuur-vloeistoffen.

Het mooie (en soms ook het lastige) van Cat Pumps is dat er vaak veel meer mogelijk is dan in de brochures staat omschreven. Op verzoek van een klant bouwen wij al jaren de 431LZ met RVS pompkop en Viton afdichtingen. Deze pomp is geschikt gemaakt voor het verpompen van loog/zuur vloeistoffen op de gewenste druk en het juiste debiet.
Mocht u opzoek zijn naar een pomp voor een specifiek doel of met afwijkende kwaliteitseisen, neem dan vooral contact met ons op. Met maatwerk is altijd meer mogelijk dan binnen het, al ontzettend uitgebreide, standaard assortiment.


The great thing (and sometimes the difficult thing) about Cat Pumps is that there is often much more possible than described in the brochures. At the request of a customer, we have been building the 431LZ with stainless steel pump head and Viton seals for years. This pump has been made suitable for pumping lye/acid liquids at the desired pressure and the correct flow rate.
If you are looking for a pump for a specific purpose or with deviating quality requirements, please contact us. There is always more possible with customization than within the already very extensive standard range.

Pijttersen Special: 431LZ