Cat Pumps | Hogedrukpompen | Cat Pompen | Hogedruk Accessoires | Pijttersen

Cat Pumps | Cat Pompen | Onderdelen | Revisie Reparatie Service | Hogedruksystemen | Hogedrukpompen +31(0)50-8200963 (0) Offertelijst

Decemberdrukte

Decemberdrukte


December is bij veel bedrijven vaak een drukke maand. Te midden van de feestdagen, minder werkbare dagen, oplevering van projecten, onderhoud van installaties en de afsluiting van het boekjaar; iedereen heeft in december zijn of haar eigen drukte.

Een herinrichting van zowel ons magazijn als de werkplaats en een complete telling van de voorraden hebben we gelukkig net achter de rug. De om- en samenbouw van diverse pompsets en het onderhoud van de binnengekomen pompen staat deze maand, naast het uitleveren van accessoires en onderhoudssets, bij ons op de agenda.

Op de achtergrond zijn we plannen aan het realiseren om komend jaar het klantcontact nóg vlotter en soepeler te laten verlopen dan u al van ons gewend bent. Door het ontbreken van locatiebezoeken en het thuiswerken van vele klanten blijkt meer persoonlijk contact essentieel.

Deze week mogen we dit mooie drietal op locatie komen leveren. Dit betreffen Cat Pumps triplex plunjerpompen type 1530 uitgevoerd met FPM/FKM Viton® afdichtingen gecombineerd met 11 kW elektromotoren. Deze geven een zeer stabiele opbrengst van maximaal 62 liter per minuut bij 85 bar. Het gebruik van FPM maakt deze pompen geschikt voor vele chemicaliën en de meeste geconcentreerde zuren en logen. Tevens zijn deze afdichtingen bestand tegen temperaturen tot 82 graden.

Heeft u vragen over onze dienstverlening of bent u opzoek naar een specifieke oplossing, neemt u dan vooral contact met ons op. Ook bij het onderhoud of de revisie van bestaande pompsets helpen wij u graag!


December rush


December is often a busy month for many companies. In the middle of the holidays, less workable days, completion of projects, maintenance of installations and the fiscal year-end; everyone has their own hustle and bustle in December.

Fortunately, we have just completed a redesign of both our warehouse and the workshop and a complete inventory count. The conversion and assembly of various pump sets and the maintenance of the incoming pumps are on our agenda this month, in addition to the delivery of accessories and maintenance sets.

In the background, we are realizing plans to make customer contact even better and smoother than you already are used to from us in the coming year. Due to the lack of site visits and many customers working from home, more personal contact appears to be essential.

This week we may deliver this beautiful trio on location. These concern Cat Pumps triplex plunger pumps type 1530 equipped with FPM/FKM Viton® seals combined with 11 kW electric motors. These give a very stable yield of up to 62 liters per minute at 85 bar. The use of FPM makes these pumps suitable for many chemicals and most concentrated acids and alkalis. These seals are also resistant to temperatures up to 82 degrees.

If you have any questions about our services or are looking for a specific solution, please do not hesitate to contact us. We are also happy to help you with the maintenance or overhaul of existing pump sets!