Cat Pumps | Hogedrukpompen | Cat Pompen | Hogedruk Accessoires | Pijttersen

Cat Pumps | Cat Pompen | Onderdelen | Revisie Reparatie Service | Hogedruksystemen | Hogedrukpompen +31(0)50-8200963 (0) Offertelijst

Lage druk


Het niet goed op druk komen van uw hogedrukpomp of hogedrukinstallatie kan door meerdere oorzaken komen. 
Onderstaand worden de meest voorkomende problemen weergegeven en tevens met diverse oplossingen.
Mocht U vragen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met Pijttersen BV.
  • Versleten Nozzle
  • Defecte drukregelaar / regulator
  • Versleten afdichtingen / seals
  • Defecte Manometer
  • Slippende v-snaar  
  • Ondermaatse of verstopte inlaat filter
  • Onvoldoende Watervoorziening


Versleten Nozzle

Nozzles_Catpumps

Oorzaak
Een versleten nozzle resulteert in een lagere druk omdat er minder weerstand is tegen de waterstroming.
Realiseer dat een triplex plunjer- of zuigerpomp een verdringerpomp is en dat de druk daar wordt opgebouwd alwaar de vloeistof een weerstand ondervindt. De uiteindelijke druk is dus afhankelijk van enerzijds de weerstand (in hogedruk reinigingssystemen de sproeier aan het uiteinde van de spuitlans) en anderzijds de drukbegrenzing, zoals daar zijn drukregelaar en veiligheid (overdrukbeveiliging). De spuitopening van het mondstuk bepaalt de stromingsweerstand en dus word de druk gecreëerd. 
Als de de doorlaat van de nozzle te groot is dan word er te weinig weerstand opgebouwd. Vaak liggen drukgerelateerde problemen niet aan de pomp maar aan andere componenten.

Oplossing
Vervang de nozzle met de juiste grootte nozzle.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Pijttersen BV


Defecte drukregelaar / regulator
Catpumps_drukregelaars
Oorzaak
De druk wordt daar opgebouwd, waar het water een weerstand ondervindt; veelal een sproeier (nozzle) op het uiteinde van een lans van een spuitpistool. Daarnaast kan de druk afgeregeld worden door middel van een drukregelaar (DRL).
De volle capaciteit van de pomp wordt veelal door de DRL (drukregelaar) geleid. De druk op zich wordt geregeld door middel van het opspannen van een veer of schotelveerpakket van de DRL.
Tijdens het indraaien wordt het aanwezige overstortwater verkleind. Het verdient aanbeveling, continu een kleine hoeveelheid water over te storten, als richtwaarde ca. 5 - 10 % van de pompcapaciteit. 
Het meer of minder overstorten van de DRL is derhalve tijdens bedrijf normaal en mag nooit door het afstoppen van de overstortopening (by-pass) van de DRL verhinderd worden. Gebruik steeds de juiste sproeiers. Bij onjuiste (afwijkende), te kleine sproeiers en een te ver ingedraaide DRL kan de opgebouwde druk de max. toelaatbare pompdruk te boven gaan, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
Een versleten of vastzittende piston kan overtollige omloopgasstroom en lage systeemdruk veroorzaken.
Meer informatie over drukregelaars / regulators kunt U vinden op de pagina drukregelaars en ontlast- ventielen  

Oplossing
Controleer de drukregelaar / regulator en inspecteer de zuiger & piston. 
Vervang versleten onderdelen of indien nodig de hele drukregelaar vervangen door een nieuwe.
Versleten afdichtingen / seals

Seals_afdichtingen_Catpumps

Oorzaak
In de loop van de werking van de hogedrukpomp treed er slijtage op aan de afdichtingen als gevolg van de heen- en weergaande beweging van de plunjer. 
Versleten afdichtingen kunnen vloeistof laten migreren naar de lagedrukzijde, wat kan leiden tot een lagere opbrengst en dus lagere systeemdruk.

Oplossing
Controleer de afdichtingen en vervang indien nodig. 
Volg service en preventief onderhoud aanbevelingen.
Defecte Manometer 

Manometer

Oorzaak
De manometer geeft de systeemdruk weer. Manometers kunnen defect raken door pieken van overdruk. 
Een defecte meter kan ervoor zorgen dat de systeemdruk verkeerd word afgelezen en dat hierdoor een verkeerde actie ondernomen word.
Controleer altijd de systeemdruk alvorens U onderhoud of reparaties pleegt. 

Oplossing
Vervang de manometer.
Slippende v-snaar 

Slippende_v-snaar

Oorzaak
V-snaar of riem aandrijvingen worden gebruikt voor het instellen en controleren van de pompsnelheid, gemeten in "omwentelingen per minuut" of "rpm." Het slippen van een v-snaar zorgt ervoor dat de pomp  op een lagere snelheid gaat draaien, wat van invloed op de pomp opbrengst/debiet, wat zich vertaalt in een lagere systeemdruk. Druk is afhankelijk van de opbrengst. 

Oplossing
Controleer de v-snaar of riemaandrijving. Span de snaren/riemen of vervang indien nodig de versleten snaren.  
Ondermaatse of verstopte inlaat filter
 
Verstopte_filter

Oorzaak
Een inlaat filter verwijdert verontreinigingen en voorkomt dat de verontreinigingen in de pomp komen. Een ongeschikte grootte filter of een verstopt filter vermindert de hoeveelheid vloeistof naar de pompinlaat, waarbij cavitatie kan optreden en zelfs ernstige schade aan de pomp kan veroorzaken. Verminderde inlaatstroom draagt ​​ook bij tot vermindering naar het systeem. Druk is afhankelijk van de opbrengst. 

Oplossing
Controleer filter en filtergaas. Als filter is beschadigd, vervangen. Controleer ook of filter maatvoering. Een goede standaard regel is om aan de inlaatpoort grootte van de pomp te voldoen.
Onvoldoende Watervoorziening 

Cavitatie
 
Oorzaak
Voldoende water is essentieel voor het functioneren van de pomp. Het inkomende water smeert en koelt de pomp. Water is ook nodig om de pompkamers vullen. Onvoldoende water zal resulteren in een opbrengst uit de pomp en dus lagere systeemdruk. Aanzienlijke beperking van de watervoorziening kan leiden tot katastrofisch falen  van de pomp, wat resulteert in afsluiten van het systeem en de noodzaak voor een complete pomp revisie of totale vervanging.

Oplossing
Controleer de inkomende lijn voor obstructies of beperkingen. Volg de richtlijnen voor inlaatcondities en maatvoeringen. Verhoog de inlaat diameter indien nodig. Controleer de toevoerleiding druk en verhoging indien nodig. Voor meer informatie kunt U de CatPump High Pressure Guide raadplegen